برای شروع از منوی start , گزینه all programs را باز می کنیم و سپس از پوشه cadence برنامه OrCAD Capture را انتخاب می کنیم. پس از باز شدن پنجره OrCAD Capture از منوی file گزینه new و سپس project را انتخاب می کنیم:

new project

analog or Mixed A/D- امکان کشیدن مدار و سپس شبیه سازی

PC Board Wizard- امکان کشیدن مدار و سپس ایجاد برد مدار چاپی

programmable logic Wizard- طراحی FPGA

Schematic- امکان ساخت شماتیک

در کادر name نامی دلخواه برای پروژه خود انتخاب می کنیم و در قسمت Location و با استفاده از کلید browse محلی برای ذخیره فایل های خود انتخاب می کنیم.

در ادامه با پنجره زیر مواجه می شویم:

new project

گزینه create a blank project را انتخاب می کنیم.

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1393ساعت 14:13 توسط گروه LTI |